Marta Barańska
PSYCHOTERAPEUTKA CBT, NEUROLOGOPEDA

Wiek przyjmowanych osób: młodzież od 16 roku życia i dorośli

Wartościami jakimi kieruję się w pracy są zaufanie, akceptacja, empatia i etyka. Zależy mi na nawiązaniu dobrej relacji z osobą, której pomagam. Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w akredytowanej szkole CBT Centrum, pedagogiem i neurologopedą. Pracuję w podejściu poznawczo – behawioralnym, bliskie są mi techniki trzeciej fali CBT takie jak ACT czy Terapia Schematów. Swoją pomoc kieruję do osób dorosłych i starszej młodzieży, którzy borykają się z takimi trudnościami jak: obniżona samoocena, depresja, lęk, trudności w relacjach, ale także do osób, które doświadczyły straty/żałoby. Fascynuje mnie neuroróżnorodność oraz złożoność ludzkiej osobowości. W swojej pracy udzielam wsparcia także dla osób ze spektrum autyzmu czy innymi wyzwaniami neurorozwojowym. Mam doświadczenie w pracy neurologopedycznej z dorosłymi osobami dotkniętymi chorobami neurologicznymi czy onkologicznymi (m.in. choroba Parkinsona, glejaki, otępienia czołowo – skroniowe) oraz po incydentach neurologicznych takich jak udar i uszkodzeniach czaszkowo – mózgowych. Pracuję także udzielając wsparcia emocjonalnego osobom z ograniczonymi możliwościami komunikacji np. w przypadku afazji. Swój warsztat pracy rozwijam poprzez szkolenia i superwizję

Moje wykształcenie:

  • CBT Centrum
  • UJ Collegium Medicum, Neurologopedia
  • WSZ oligofrenopedagogika
  • APS pedagogika specjalna
  • UW logopedia ogólna i kliniczna