Dołącz do grupy wsparcia online dla Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz z Rodzin Dysfunkcyjnych!

DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików

Osoby, które dorastały w rodzinach, w których jeden lub oboje rodziców nadużywali alkoholu. Objawy DDA mogą obejmować trudności w radzeniu sobie ze stresem, niskie poczucie własnej wartości, problemy z relacjami interpersonalnymi oraz skłonność do nadużywania substancji psychoaktywnych.

DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików

Osoby, które dorastały w środowisku rodzinnym charakteryzującym się niestabilnością emocjonalną, brakiem zdrowej komunikacji, oraz często występującymi konfliktami. Takie doświadczenia mogą prowadzić do trudności w zaufaniu i budowaniu bliskich relacji, problemówz regulacją emocji, a także zachowań autodestrukcyjnych.

Terapia grupowa stanowi korzystną i skuteczną formę wsparcia DDA i DDD.

DLACZEGO?

Grupa wsparcia umożliwia:

  • Wspólne zrozumienie
  • Wymianę doświadczeń
  • Budowanie zdrowych relacji
  • Wzajemną motywację
  • Wsparcie emocjonalne
  • Pracę nad własną tożsamością oraz zrozumieniem swojej historii

 

Uzyskaj pomoc online!

Jak?   online w max. 8 osobowej grupie

Jaki jest koszt? 500zł miesięcznie (4 spotkania)

Ile trwa? 1,5 h raz w tygodniu przez 6-8 miesięcy

Pozwól sobie pomóc!

Prowadząca:  Anna Machałowska