Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest jedną z najskuteczniejszych form wsparcia psychologicznego.

Konsultacja z lekarzem psychiatrą

Zadaniem lekarza psychiatry jest znalezienie źródła problemu oraz włączenie leczenia farmakologicznego jeśli jest taka potrzeba.

Terapia dla par/osób będących w relacjach

Z pomocy psychoterapeuty mogą korzystać także pary/osoby będące w relacji.

Konsultacja/terapia seksuologiczna

Konsultacja seksuologiczna to spotkanie z psychologiem – seksuologiem, które jest skierowane do osób doświadczających trudności w sferze seksualności.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży to różnego rodzaju metody i techniki pomagania, które służą wspomaganiu zdrowego rozwoju dziecka i zdrowej relacji rodzice-dzieci.

Konsultacja z psychologiem dziecięcym

Psycholog jest nieodzownym członkiem skutecznego leczenia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.

Coaching

Coaching to proces ukierunkowany na rozwój i uczenie się, a co za tym idzie, poprawę działania.

Warsztaty/grupy wsparcia

Grupa wsparcia składa się z różnych osób skupionych wokół wspólnego problemu lub kilku powiązanych problemów.

MINDFULNESS – trening uważności

Obecne szybkie i dynamiczne życie może przysporzyć wiele stresu.