Konsultacja seksuologiczna to spotkanie z psychologiem – seksuologiem, które jest skierowane do osób doświadczających trudności w sferze seksualności. Podczas konsultacji seksuolog przeprowadza szczegółowy wywiad seksuologiczny, którego założeniem jest uzyskanie możliwie jak najdokładniejszego obrazu trudności. Pozwala to na opracowanie dalszego planu oddziaływań terapeutycznych, które są odpowiednio dopasowane do potrzeb klienta.

Owe trudności mogą obejmować zaburzenia funkcji seksualnych, np. zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk, obniżenie lub brak popędu, zaburzenia doświadczania orgazmu lub kwestii związanych z płcią, tożsamością, preferencjami seksualnymi lub przemocą. Obszary zaburzeń obejmują m.in.:

  • zaburzenia popędu seksualnego,
  • niepokojące i nieodpowiednie skłonności seksualne,
  • nadużywanie pornografii,
  • rozbieżne potrzeby seksualne partnerów,
  • kłopoty w kwestii zbliżeń z drugą osobą.

Terapia seksuologiczna to oddziaływania terapeutyczne, których celem jest poprawa jakości życia seksualnego pacjenta. Założeniem terapii jest rozwijanie oraz polepszanie funkcjonowania zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w zakresie relacji partnerskich. Jest to proces pomagania, skupiający się na edukacji seksualnej, klaryfikacji wartości, eksploracji seksualnych postaw i wierzeń, własnego wizerunku, identyfikacji seksualnej, rozwoju ról płciowych i kwestii funkcjonowania związków partnerskich.

Terapia seksuologiczna skupia się na funkcjonowaniu seksualnym ludzi. Bierze pod uwagę czynniki rozwojowe oraz czynniki społeczno-kulturowe oddziałujące zarówno na indywidualną biografię ludzką, jak i na dopasowanie partnerskie.

Terapia seksuologiczna prowadzona jest przez wykwalifikowanego psychologa lub seksuologa.