Coaching to proces ukierunkowany na rozwój i uczenie się, a co za tym idzie, poprawę działania. Jest to odblokowywanie potencjału osoby w celu maksymalizacji jej dokonań. Coaching pomaga w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Jest to technika  jeden  na  jednego,  mającą  rozwijać  umiejętności,  wiedzę  i  postawy. Coaching to przejście z normy do skuteczności.

Główne rodzaje coachingu to:

 • Coaching personalny,
 • Coaching grupowy,
 • Life coaching,
 • Coaching medyczny,
 • Coaching zawodowy,
 • Executive coaching,
 • Coaching biznesowy.

Coaching to osiąganie istotnych celów, dzięki uwalnianiu indywidualnego potencjału w celu maksymalizacji jej dokonań i działań. To sztuka pozwalająca na własne uczenie się, lepsze wyniki i rozwój. Wspiera on istotnie proces uczenia się. Założeniem coachingu jest rozwój umiejętności,  wiedzy  i  postaw. Coaching polega na rozwijaniu silnych stron, pomocy w pokonywaniu wewnętrznego oporu i przekraczaniu własnych ograniczeń w celu osiągnięcia osobistej doskonałości. Obejmuje on różne sposoby pomagania ludziom w osiąganiu bardziej skutecznego niż dotychczasowe działania.

Główne zalety coachingu:

 • wzrost wydajności jednostki i rozwijanie jej potencjału,
 • zwiększenie motywacji oraz zdolności do autorefleksji,
 • skrócenie procesu podejmowania decyzji,
 • zmiana podejścia jednostki,
 • osiągnięcie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.