Bardzo ważne jest uważne obserwowanie zachowania swojego dziecka. Jeśli rodzice/opiekunowie wykryją jakieś nieprawidłowości, niewłaściwe reakcje z jego strony, czy objawy, zalecana jest konsultacja z psychologiem dziecięcym. Spotkanie z psychologiem nie powinno być traktowane, jako temat tabu. Psycholog jest nieodzownym członkiem skutecznego leczenia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.

Psychologia dziecięca to szczególna dziedzina psychologii, która wymaga uważnego, indywidualnego i kompleksowego podejścia do pacjenta.

Powodem zgłoszenia się do niego mogą być różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne, psychiczne, czy społeczne. Psycholog dziecięcy konsultuje m.in., takie zaburzenia, jak:

  • lęki,
  • smutek dziecka,
  • nadruchliwość,
  • agresja,
  • problemy wychowawcze,
  • niepowodzenia szkolne,
  • frustracja,
  • zaburzenia odżywiania.

Psycholog prowadzi terapię dzieci i młodzieży, dotyczącą zmiany mechanizmów psychologicznych, nawyków, sposobów reagowania oraz innych aspektów psychologicznych. Rozmowa z psychologiem dziecięcym pomaga znacznie lepiej zrozumieć sytuację dziecka, uspokoić obawy rodziców oraz w razie potrzeby wdrożyć odpowiednią psychoterapię. Konsultacja psychologiczna pozwala także rodzicom lepiej przygotować siebie i dziecko na zmianę oraz dostrzec ewentualne sygnały tego, że dziecko nie radzi sobie z danymi emocjami.