Z pomocy psychoterapeuty mogą korzystać także pary/osoby będące w relacji. Terapia skierowana jest dla osób będących w relacji miłosnej, w której pojawiają się trudności lub chęci poprawy jej jakości. Odbiorcami mogą być osoby pozostające w związkach formalnych i nieformalnych, pary obupłciowe, jak i jednopłciowe.

Terapia dla par zalecana jest w przypadku wystąpienia m.in.

 • trudności w komunikacji między osobami będącymi w związku,
 • zmęczenia, znudzenia, czy też rozdrażnienia sobą partnerów,
 • przemocy fizycznej lub słownej w związku,
 • zmian w życiu jednostek mających negatywny wpływ na funkcjonowanie związku,
 • nadopiekuńczości i zależności emocjonalnej od partnera,
 • zazdrości, podejrzliwości, braku zaufania w relacji, czy ograniczania wolności,
 • dominacji jednego partnera i obniżanie poczucia wartości drugiego,
 • wzajemnego antagonizmu, obwiniania się.

Celem terapii dla par jest wspólne rozwiązanie problemu, poprawa jakości relacji i polepszenie komunikacji między partnerami. Zdecydowanie podstawą związku jest właściwa komunikacja, umiejętność konstruktywnego wyrażania emocji i rozumienie indywidualnych potrzeb każdej z osób.

Główne zalety terapii dla par:

 • zmiana poglądu na relację,
 • rozwiązanie konfliktów,
 • modyfikacja dysfunkcyjnych zachowań,
 • zredukowanie negatywnych emocji,
 • poprawa komunikacji w parze.

Polecani specjaliści: