Pierwsze spotkanie z lekarzem psychiatrą trwa 40 minut. Podczas rozmowy lekarz zbiera dokładny wywiad dotyczący objawów, czasu ich trwania, historii choroby oraz przyjmowanych leków. Zadaniem lekarza psychiatry jest znalezienie źródła problemu oraz włączenie leczenia farmakologicznego jeśli jest taka potrzeba. Zdarza się, że wymagana jest dodatkowa konsultacja z lekarzami innych specjalizacji lub wykonanie konkretnych badań diagnostycznych. Kolejne spotkania zazwyczaj są krótsze i trwają około 20 minut.

Podczas wizyt kontrolnych monitorowany jest postęp leczenia, dawkowanie leków, samopoczucie pacjenta. Ustalany jest plan na kolejne tygodnie. Bardzo często jednym z zaleceń lekarza prowadzącego jest równoczesne uczestnictwo w terapii indywidualnej lub grupowej, grupach wsparcia oraz różnego rodzaju formach pomocy psychologicznej.

Wizyta u lekarza psychiatry jest dobrym wyborem jeśli:

  • skierowano Cię na taką konsultację (mógł to zrobić lekarz innej specjalizacji, psycholog, psychoterapeuta)
  • chcesz kontynuować leczenie farmakologiczne/potrzebujesz recepty, żeby przedłużyć przyjmowanie leków
  • czujesz, że objawy, które Ci towarzyszą utrudniają codzienne funkcjonowanie
  • odczuwasz silny spadek nastroju, który utrzymuje się bez względu na okoliczności

Zdarza się, że wsparcie psychologiczne nie jest wystarczające i wtedy zachodzi konieczność konsultacji z lekarzem oraz włączenie farmakoterapii. Zazwyczaj terapia farmakologiczna powinna iść w parze z psychoterapią lub inną formą pomocy psychologicznej.