Obecne szybkie i dynamiczne życie może przysporzyć wiele stresu. Stres definiowany jest, jako proces, za pomocą którego czynniki środowiskowe zagrażają istotnie równowadze organizmu lub ją naruszają i za pomocą którego organizm reaguje na zagrożenie.

Stres wpływa negatywnie na życie człowieka, dlatego też bardzo ważna jest znajomość i umiejętne zastosowanie metod i technik radzenia sobie ze stresem. Jedną z nich jest Mindfulness, czyli technika uważności.

Podstawą mindfulness jest medytacja uważności. To właśnie dzięki niej człowiek uczy się, jak skutecznie korzystać ze swoich wewnętrznych sposobów radzenia sobie ze stresem. Mindfulness to ćwiczenia umysłu, skierowane głównie do osób, które nie radzą sobie ze stresem i negatywnymi emocjami. Trening uważności może okazać się pomocny także w przypadku depresji, uzależnień, czy zaburzeń odżywiania. Skuteczność tej metody potwierdzono w wielu badaniach naukowych.

Rodzaje treningów uważności:

  • MBSR – Mindfulness-Based Stress Reduction; Redukcja Stresu Oparta na Uważności – szczególny rodzaj uwagi, skierowanej na bieżącą chwilę, pomaga w walce ze stresem,
  • MBCT – Mindfulness-Based Cognitive Therapy; Terapia Poznawcza Oparta na Uważności – stanowi rozszerzenie klasycznego MBSR, to metoda zapobiegania nawrotom depresji, może być także skuteczna w leczeniu zaburzeń nastroju, w tym chronicznej depresji i zaburzeń lękowych, uzależnień, zaburzeń odżywiania, czy bezsenności.

Główne zalety Mindfulness:

  • zmniejszenie negatywnych fizycznych i psychicznych efektów stresu,
  • utrzymywanie pełniejszej uwagi,
  • poprawa relacji i komunikacji z innymi.

głębsze poznanie swoich nawykowych wzorców myślenia, odczuwania i działania