Coraz większą popularnością cieszą się warsztaty/grupy wsparcia. Grupy wsparcia prowadzone są w formie warsztatów m.in. dla:

  • ofiar przemocy w rodzinie,
  • osób w żałobie,
  • kobiet,
  • rodziców,
  • par,
  • osób po rozwodzie,
  • osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • osób zmagających się z własną chorobą lub chorobą bliskich osób,

Grupa wsparcia składa się z różnych osób skupionych wokół wspólnego problemu lub kilku powiązanych problemów. Jej założeniem jest wzajemne wsparcie emocjonalne oraz pomoc w przezwyciężaniu problemów i rozwiązywaniu ich.

Udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami oraz udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego.

W pracy warsztatowej w ramach grup bazujemy na zasobach i potencjale naszych podopiecznych. Zastosowane metody i formy działania są uzależnione od tematu warsztatów – problemu osób, które na nie uczęszczają. Udział w warsztatach/grupach wsparcia jest dobrowolny. Dzięki działaniom podejmowanym podczas grup wsparcia, pacjent ma okazję przyjrzeć się swojej sytuacji oraz dostrzec nowe sposoby radzenia sobie z nią. Nadrzędnym celem członków grup samopomocowych jest pomoc samym sobie w kręgu osób dotkniętych takim samym problemem. Członkowie wspierają się wzajemnie w pokonywaniu trudności.