Monika Paderewska
PSYCHOLOG, PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Wiek przyjmowanych osób: dzieci w wieku 3-13 lat oraz ich rodzice/opiekunowie prawni

Z wykształcenia jestem psychologiem specjalności psychologia kliniczna i zdrowia. Ukończyłam również studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Swoją pracę poddaję superwizji, a umiejętności stale doskonalę na szkoleniach.

Moje główne cele to zapewnienie dzieciom wsparcia emocjonalnego i rozwojowego oraz pomoc w radzeniu sobie z trudnościami i tworzeniu zdrowych relacji. Poprzez wykorzystanie różnorodnych technik terapeutycznych, swoje podejście dostosowuję do unikalnych potrzeb i osobowości każdego dziecka. Staram się nawiązać autentyczną i empatyczną relację, która pozwala mu czuć się zrozumianym i akceptowanym.

Wierzę w holistyczne podejście do pracy z dziećmi, co oznacza uwzględnianie ich fizycznego, emocjonalnego i społecznego kontekstu. Moim celem jest stworzenie bezpiecznej i wspierającej przestrzeni, w której dzieci mogą wyrażać swoje emocje, odkrywać swoje mocne strony i rozwijać umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Współpraca z rodzicami i opiekunami jest niezwykle ważna w mojej pracy. To właśnie od spotkania z nimi zawsze rozpoczynam pracę z dzieckiem.  Wspólnie tworzymy strategie i narzędzia, które pomagają w wychowywaniu i wspieraniu dziecka w codziennym życiu. Zachęcam do otwartej komunikacji i dzielenia się obawami oraz sukcesami, abyśmy mogli wspólnie pracować nad zapewnieniem jak najlepszego rozwoju i dobrostanu dziecka.

Obszary pomocy:

 • trudności emocjonalne dziecka; frustracja,
 • lęki i zaburzenia depresyjne,
 • nadruchliwość, nadpobudliwość,
 • zachowania agresywne u dziecka,
 • problemy wychowawcze,
 • trudności adaptacyjne,
 • trudne sytuacje rodzinne, przedszkolne, szkolne,
 • trudności w codziennym funkcjonowaniu,
 • zaburzenia: ADHD, autyzm, zespół Aspergera,

Moje wykształcenie i ukończone kursy:

 • Uniwersytet SWPS, psychologia, specjalność kliniczna i zdrowia
 • Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna, przygotowanie pedagogiczne, specjalność: przygotowanie pedagogiczne do wykonywanie zawodu nauczyciela psychologa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej, Trening Zastępowania Agresji (TZA) z Treningiem Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Gruntownia Centrum Dobrych Szkoleń, Certyfikat Trenera Bajkoterapii
 • Studio Psychologiczne Joanna Węglarz, Dziecko z ADHD, Dziecko z autyzmem