Jestem pedagożką i psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie.

Agnieszka Kreczunowicz
Pedagog, psychoterapeutka GESTALT

#gestalt #trudności relacyjne #niskie poczucie własnej wartości #żałoba #lęk #depresja #kryzys #rozwój osobisty

Wiek przyjmowanych osób:

od 18 roku życia

Jestem pedagożką i psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie.

Dbam o stałe podnoszenie swoich kompetencji i kwalifikacji poprzez udział w kursach i szkoleniach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Szeroko pojęty rozwój człowieka zawsze mnie interesował, dlatego wybrałam studia pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako pedagog i trener w szkołach oraz prywatnych instytucjach edukacyjnych, a także terapeuta pedagogiczny-diagnosta w państwowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Chęć towarzyszenia ludziom w realizowaniu ich potencjału życiowego przywiodła mnie na studia w zakresie psychoterapii.

Jako psychoterapeutka Gestalt, w relacji z klientem, stwarzam warunki do poznania i realizowania samego siebie, poszerzania własnej świadomości, docierania do autentycznych potrzeb.

Pracuję z osobami dorosłymi:

  • doświadczającymi trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, radzeniu sobie z emocjami,
  • zmagającymi się z kryzysem w obszarze pracy, relacji partnerskich lub rodzinnych,
  • doświadczającymi lęku, obniżonego nastroju,
  • mającymi niskie poczucie własnej wartości,
  • zainteresowanymi pogłębianiem wiedzy o sobie.

Moje wykształcenie:

  • Szkoła Psychoterapii Gestalt w Warszawie – 4 letni program szkoleniowy przygotowujący do wykonywania zawodu psychoterapeuty, akredytowany przez EAGT (2021 – do chwili obecnej)
  • Collegium Civitas w Warszawie – Coaching Zdrowia i Żywienia (2016-2017)
  • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie – Terapia Pedagogiczna (2012-2104)
  • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawa – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (2010-2011)
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Pedagogika /Psychopedagogika Kreatywności (2005-2010)