Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej, grupowej i warsztatów dla osób dorosłych i młodzieży.

Anna Machałowska
PSYCHOTERAPEUTKA, TERAPEUTA TSR, TERAPEUTA EFT, COACH, TRENER GRUPOWY

#niska_samoocena #DDA #DDD #coaching  #uzależnienia #współuzależnienie #schematy #EFT

Wiek przyjmowanych osób: od 16 roku życia

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej, grupowej i warsztatów dla osób dorosłych i młodzieży. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą, magistrem profilaktyki społecznej i resocjalizacji, coachem rodzinnym, terapeutą TSR, terapeutą EFT, terapeutą par. Dodatkowo ukończyłam liczne szkolenia m.in. z terapii schematów, mindfulness- trening uważności, interwencje kryzysowe, psychoterapia humanistyczno – doświadczeniowa w leczeniu osób uzależnionych, psychoterapia DDA, współuzależnienie- praktyka pomagania, psychotraumatologia, trening zastępowania agresji. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. Obecnie kończę studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej. W swojej pracy korzystam z różnych podejść teoretycznych, m.in. podejście poznawczo-behawioralne, dialog motywujący, podejście humanistyczne. Metody pracy dobieram do napotykanych problemów, co sprawia, że terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb, oczekiwań i możliwości pacjenta. W pracy terapeutki najważniejsza jest dla mnie możliwość towarzyszenia, pomagania i wspierania moich Klientów w życiowych trudnościach jakich doświadczają. Akceptuję Klienta takim jakim on jest, z całym jego bagażem bólu, cierpienia, doświadczeń, historii, złości. Dbam o to, by każdy Klient czuł się ze mną bezpiecznie. Bazując na wieloletnim doświadczeniu zawodowym z pełnym przekonaniem twierdzę i wierzę w to, że psychoterapia może pomóc, że dzięki niej można odczuwać radość z życia, a ja pracując z Tobą dołożę wszelkich starań, by pomóc Ci zidentyfikować bariery, które Cię powstrzymują, zminimalizować je bądź wyeliminować a także wzmocnię Cię w Twojej drodze stawania się dla siebie ważnym, opiekowania się sobą jak największym skarbem świata. Podczas pracy ze mną będziesz mógł lepiej zrozumieć siebie, swoje uczucia i doświadczenia, by móc samodzielnie podążać w kierunku samoakceptacji i lepszego zrozumienia siebie. W pracy terapeutycznej wspólnie z Tobą, krok po kroku, będę pomagać w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Będę szukać i odkrywać Twoje zasoby, abyś mógł odzyskiwać kontrolę, doświadczać swojej decyzyjności i sprawczości, przezwyciężać kryzysy. Będę wspierać i pomagać w nabywaniu i/lub kształtowaniu umiejętności niezbędnych do tego, by trudna sytuacja życiowa stała się początkiem zmiany. Moim celem jest wyposażenie Cię w narzędzia i umiejętności, dzięki którym długotrwale poprawisz jakość swojego życia.

 

Pomagam w obszarach:

 • trudności w zrozumieniu samego siebie;
 • zaniżonej samooceny;
 • radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi;
 • relacji rodzinnych, partnerskich, zawodowych;
 • trudnych sytuacji życiowych związanych ze stresem, emocjami, kryzysem, brakiem asertywności;
 • uzależnienia (alkohol, narkotyki, hazard, gry komputerowe, telefon i inne);
 • pomocy bliskim osób uzależnionych;
 • trudnych doświadczeń w dzieciństwie (m.in. DDD, DDA).

Moje wykształcenie i ukończone szkolenia:

 • Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii – specjalista terapii uzależnień
 • Stowarzyszenie Natanaleum – profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych
 • Fundacja Praesterno- Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, studia II stopień, kierunek: profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • Terapia Skoncentrowana na Emocjach EFT
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach TSR
 • Psychotraumatologia
 • Psychoterapia DDA
 • Współuzależnienie- praktyka pomagania
 • Terapia Schematów
 • Psychoterapia humanistyczno – doświadczeniowa w leczeniu osób uzależnionych,
 • szkolenie zgodne z Programem Szkolenia Coachów FAMILY BALANCE COACHING
 • Prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy
 • Trening Zastępowania Agresji
 • Techniki poznawczo-behawioralne w terapii par
 • Konceptualizacja Par i Małżeństw prowadzona w nurcie poznawczo-behawioralnym
 • Mindfulness- trening uważności
 • Gry i zabawy terapeutyczne w pracy z dziećmi i dorosłymi
 • Interwencja kryzysowa- jak pracować z osobą, którą dotknęła nagła tragedia?
 • Psychologia kliniczna, w trakcie