W pracy terapeutki najważniejsza jest dla mnie możliwość towarzyszenia, pomagania i wspierania moich Klientów w życiowych trudnościach jakich doświadczają. Akceptuję Klienta takim jakim on jest, z całym jego bagażem bólu, cierpienia, doświadczeń, historii, złości.

Anna Machałowska
SPECJALISTKA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ, TERAPEUTA TSR, COACH, TRENER GRUPOWY

#DDA #DDD #uzależnienia #psychoonkologia  #współuzależnienie #coaching

Wiek przyjmowanych osób: młodzież (od 13 roku życia) i dorośli

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej, grupowej i warsztatów dla osób dorosłych i młodzieży uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu, internetu, portali społecznościowych, telefonu, gier komputerowych, zakupów oraz dorosłych osób współuzależnionych a także Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych. Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, magistrem profilaktyki społecznej i resocjalizacji, coachem rodzinnym, terapeutą TSR. Dodatkowo ukończyłam liczne szkolenia m.in. z psychoterapii humanistyczno – doświadczeniowej w leczeniu osób uzależnionych, Zrozumieć DDA, Współuzależnienie- praktyka pomagania, Terapia Schematów.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. W swojej pracy korzystam z różnych podejść teoretycznych, m.in. podejścia poznawczo-behawioralnego, humanistycznego oraz dialogu motywującego. Metody pracy dobieram do napotykanych problemów, co sprawia, że terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb, oczekiwań i możliwości pacjenta. W pracy terapeutki najważniejsza jest dla mnie możliwość towarzyszenia, pomagania i wspierania moich Klientów w życiowych trudnościach jakich doświadczają. Akceptuję Klienta takim jakim on jest, z całym jego bagażem bólu, cierpienia, doświadczeń, historii, złości. Dbam o to, by każdy Klient czuł się z mną bezpiecznie. Bazując na wieloletnim doświadczeniu zawodowym z pełnym przekonaniem twierdzę i wierzę w to, że psychoterapia może pomóc, że dzięki niej można odczuwać radość z życia a ja pracując z Tobą dołożę wszelkich starań by pomóc Ci zidentyfikować bariery, które Cię powstrzymują, zminimalizować je bądź wyeliminować a także wzmocnię Cię w Twojej drodze stawania się dla siebie ważnym, opiekowania się sobą jak największym skarbem świata. Podczas pracy ze mną będziesz mógł lepiej zrozumieć siebie, swoje uczucia i doświadczenia, by móc samodzielnie podążać w kierunku samoakceptacji i lepszego zrozumienia siebie. W pracy terapeutycznej wspólnie z Tobą, krok po kroku, będę pomagać w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Będę szukać i odkrywać Twoje zasoby, abyś mógł odzyskiwać kontrolę, doświadczać swojej decyzyjności i sprawczości, przezwyciężał kryzys. Będę wspierać i pomagać w nabywaniu i/lub kształtowaniu umiejętności niezbędnych do tego by trudna sytuacja życiowa stała się początkiem zmiany. Moim celem jest wyposażenie Cię w narzędzia i umiejętności, dzięki którym długotrwale poprawisz jakość swojego życia.

 

Pomagam w obszarach:

 • psychoterapii uzależnienia od alkoholu i/lub narkotyków i/lub behawioralnych  (m.in. hazard, gry komputerowe, telefon);
 • psychoterapii osób współuzależnionych;
 • psychoterapii w sytuacji nawrotu choroby;
 • psychoterapii DDA, DDD;
 • trudności w relacjach z ludźmi, w zrozumieniu samego siebie, radzeniu sobie z doświadczeniami z przeszłości, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

Moje wykształcenie i ukończone szkolenia:

 • Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii – specjalista terapii uzależnień
 • Stowarzyszenie Natanaleum – profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych
 • Fundacja Praesterno- Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, studia II stopień, kierunek: profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • Terapia Skoncentrowana na Emocjach EFT
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach TSR
 • Psychotraumatologia
 • Zrozumieć DDA
 • Prowadzenie terapii par i rodzin z problemem alkoholowym
 • Współuzależnienie- praktyka pomagania
 • Terapia Schematów
 • Psychoterapia humanistyczno – doświadczeniowa w leczeniu osób uzależnionych,
 • szkolenie zgodne z Programem Szkolenia Coachów FAMILY BALANCE COACHING
 • Prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy
 • Trening Zastępowania Agresji