Z wykształcenia jestem psychologiem o specjalności klinicznej. . Ukończyłam przygotowanie pedagogiczne i oligofrenopedagogikę, a podyplomowo stosowaną analizę zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania na SWPS w Warszawie. Od 2012 roku pracuję w zawodzie psychologa.

Dorota Dargas – Wojtyś
PSYCHOLOG, PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY, TERAPEUTA DZIECI I MŁODZIEŻY

#zespół Aspergera #autyzm #ADHD #trudności emocjonalne #rudności relacyjne #obniżony nastrój #lęk #niska samoocena #trauma #wsparcie rodzicielskie #TSR

Wiek przyjmowanych osób:dzieci i młodzież w wieku 2-17 lat oraz ich rodzice/opiekunowie prawni

Z wykształcenia jestem psychologiem o specjalności klinicznej. Ukończyłam również przygotowanie pedagogiczne i oligofrenopedagogikę, a podyplomowo stosowaną analizę zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania na SWPS w Warszawie. Od 2012 roku pracuję w zawodzie psychologa. Obecnie jestem w trakcie szkolenia podyplomowego z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży z elementami 3 fali (terapia akceptacji i zaangażowania, schematów). Ukończyłam również całościowe szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, a swoje umiejętności stale podnoszę poprzez uczestniczenie w kolejnych szkoleniach, kursach i konferencjach.

Poza pracą gabinetową, pracuję w przedszkolu integracyjnym, gdzie wspieram dzieci i rodziców, prowadzę terapię indywidualną i grupowe treningi umiejętności społecznych.

W mojej pracy dostosowuję metody do potrzeb konkretnego dziecka.  W czasie spotkań istotne jest dla mnie indywidualne podejście, nawiązanie pozytywnej relacji, która stanowi bazę do dalszej współpracy, systematyczność w działaniu oraz współpraca z rodzicami dziecka. W pracy staram się podążać za dzieckiem, tworząc atmosferę sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa, troski i życzliwości, a przede wszystkim swobody w wyrażaniu siebie. Analizując sytuację dziecka dążę do tego, aby skupiać się na mocnych stronach, zasobach i umiejętnościach, ponieważ to z nich możemy czerpać motywację oraz wskazówki do dalszego działania.

Na pierwszą wizytę zapraszam oboje rodziców, gdyż jest to spotkanie konsultacyjne dotyczące sytuacji rodzinnej, potrzeb dziecka, pojawiających się trudności. W przypadku nastolatka powyżej 12 roku życia zapraszam rodziców wraz z dzieckiem.

Obszary pomocy:

 • Zespół Aspergera, autyzm, ADHD,
 • lęki i zaburzenia depresyjne,
 • myśli samobójcze,
 • fobia społeczna,
 • trudności ze snem,
 • mutyzm wybiórczy,
 • trudności emocjonalne i społeczne dziecka,
 • trudności adaptacyjne,
 • obniżona samoocena,
 • trudne sytuacje rodzinne, przedszkolne, szkolne,
 • wsparcie i psychoedukacja w zakresie wzmacniania umiejętności rodzicielskich
  i rozwoju kompetencji wychowawczych,
 • postępowanie z dzieckiem prezentującym zachowania trudne, w tym agresywne
  i autoagresywne, brak współpracy z osobami dorosłymi,
 • wątpliwości dotyczące rozwoju dziecka (w tym związane z regulacją emocji, komunikacją, relacjami rówieśniczymi).

Moje wykształcenie i ukończone kursy/szkolenia:

 • Uniwersytet SWPS, społeczna psychologia kliniczna
 • Uniwersytet SWPS, stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem
  i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania
 • Uniwersytet SWPS, międzywydziałowe studium pedagogiczne
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I i II stopień (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)
 • Zespół Aspergera w okresie dojrzewania (Joanna Nienaltowska-Padło)
 • Szkoła Konsultacji dla profesjonalistów w nurcie rodzicielstwa bliskości
  i porozumienia bez przemocy
 • Mutyzm wybiórczy – diagnoza i terapia dzieci i młodzieży
 • Jak wspierać dziecko z wysokim poziomem lęku
 • Jak nauczyć dziecko zaburzeniami rozwoju przegrywania, czekania, dzielenia się
  i dialogu
 • Wspieranie rozwoju i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu